Oferta Centrum Biznesu Rawicz
 

Oferta Centrum Biznesu Rawicz została dobrana w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby potencjalnych użytkowników Centrum. Pozyskana wiedza i zidentyfikowane potrzeby uzyskane w wyniku analizy rynku pozwoliło na stworzenie bazy usług, która pozwoli wspieranie rozwoju gospodarki w regionie. Do usług świadczonych bezpośrednio przez Centrum będą należeć:

1. Wynajem powierzchni biurowych
2. Wynajem sal konferencyjnych
3. Organizacja szkoleń, biznesowych i konferencyjnych
4. Obsługa sekretariatu
5. Wirtualne biuro
6. Preinkubacja dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
7. Inkubacja dla młodych firm
8. Hosting

Ponadto, dzięki funkcjonowaniu Centrum, do oferty usługowej wprowadzone zostaną również usługi podmiotów partnerskich świadczących usługi około biznesowe oraz jednostki naukowo-badawcze, które zapewnią sprawny i dynamiczny rozwój lokatorów.

Do tych usług można zaliczyć:

1. Usługi doradcze.
2. Usług proinnowacyjne.
3. Usługi informacyjne.
4. Usługi szkoleniowe.
5. Usługi środowiskowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://centrumbiznesurawicz.plCode by 7technology | 2014©